QA
Q8 question-ico มีแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนออกมาจำหน่ายบ้างมั๊ยคะ
A8
แผนการสอนของหนังสือชุด Projects: Play & Learn มีอยู่ในคู่มือครู (Teacher's Book) ของทุกระดับอย่างละเอียด(และยังมีเกณฑ์การประเมิน แบบประเมิน ตัวอย่างข้อสอบ ฯลฯ ด้วย ดูคอลัมน์ 'เกี่ยวกับสื่อชุดนี้' ในเว็บไซต์นี้) ท่านสามารถคลิ้กเข้าไปดูชื่อร้านหนังสือและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ในคอลัมน์ 'สั่งซื้อ' ในเว็บไซต์เช่นกัน หากไม่มีวางจำหน่ายในร้านหนังสือ ใกล้บ้านท่าน ท่านสามารถให้ร้านหนังสือดังกล่าว สั่งซื้อจากองค์การค้าของสกสค.ได้ หรือท่านจะติดต่อเองจากหมายเลขโทรศัพท์ตามเขตที่ท่านอยู่ที่ให้ไว้ในคอลัมน์สั่งซื้อ หรือที่เบอร์โทร 02-538-3033 ต่อ 478 ก็ได้ หรือส่งแฟ็กซ์มาที่ 02-933-0182 ถึงผอ.องค์การค้า ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของท่าน และชื่อหนังสือ และจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่องค์การค้า จะติดต่อกลับไปค่ะ answer-ico
Q7 question-ico Projects: Play & Learn ฉบับปรับปรุง ตามหลักสูตรใหม่ 2551 ต่างจากฉบับเดิมตามหลักสูตร 2544 อย่างไร
A7
95% ของครูที่เข้ารับการอบรมการใช้สื่อชุดใหม่นี้ 1 วัน บอกว่า ใช้ได้ง่ายและสนุกกว่าเดิม (ดูวิดีโอคลิปความเห็นครูในช่องวิดีโอ) เพราะ Student’s Book มี Interactive CD-ROM แถม ซึ่งมีเพลง นิทาน เกมให้เล่นฝึกภาษา นักเรียนจะเล่นเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองหรือครูจะใช้ประกอบการสอนในห้องเรียนก็ได้ ครูที่ไม่จบเอกอังกฤษ ไม่สันทัดการสอนวิชานี้ ไม่มีเวลาเตรียมบทเรียน ก็ใช้ได้สบายมาก เหมือนมีครูฝรั่งมาช่วยสอนแทน แต่ถ้าไม่อยากใช้ CD-ROM อยากใช้แต่ Student’s Book เหมือนเดิม ฉบับใหม่นี้ก็เพิ่มคำอธิบายการทำกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรมให้ครูนำไปสอนได้ง่ายขึ้น answer-ico
Q6 question-ico มีแผนการสอนให้ครูไหม
A6
มีอย่างละเอียดทุกบท อยู่ในคู่มือครู (Teacher’s Book) และใช้รูปแบบการเขียนแผนการสอนที่สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนะนำให้ครูใช้ตามหลักสูตรใหม่ 2551 answer-ico
Q5 question-ico เด็กมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ พูดไม่ได้ อ่านไม่ออก สอบก็ตก ทำอย่างไรดี
A5
ปัจจัยที่ทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีนั้นมีหลายอย่าง ปัญหาทั้งหลายทุกคนรู้อยู่แก่ใจแล้ว ฉะนั้นลองมาหาทางแก้ด้วยจิตวิทยาง่ายๆกันดีกว่า เด็กนั้นเป็นวัยชอบสนุก ชอบเคลื่อนไหว ชอบสีสัน ชอบการ์ตูน ความสนใจสั้นต้องเปลี่ยนกิจกรรมทุก 10 นาที เพราะฉะนั้นลองปรับวิธีการเรียนให้สอดคล้องกับจิตวิทยาของเด็ก โดยใช้ CD-ROM ที่มีเพลงคาราโอเกะ นิทาน เกมสนุกๆ ที่มีภาพการ์ตูนสีสดใส คลิกโต้ตอบได้ แถมความรู้ภาษาอังกฤษและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีไปด้วยขณะเล่น จะดีไหม ลองเพียงสักครั้งเดียวแล้วช่วยเขียนมาบอกด้วยว่าปัญหานี้ยังมีอยู่อีกหรือเปล่า (ถ้าครูลองนำไปใช้ประกอบการสอนด้วย โดยใช้วิธีการที่แนะนำในคู่มือครูหรือในเว็บไซต์นี้ ปัญหาพูดไม่ได้ อ่านไม่ออก สอบก็ตก ก็น่าจะหมดไปหรือน้อยลงด้วย) answer-ico
Q4 question-ico จะแน่ใจอย่างไรว่าสอนได้ครบตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนด
A4
สื่อชุด Projects: Play & Learn มีตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของสื่อกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 และมีราบละเอียดแสดงความสอดคล้องของเนื้อหากับตัวชี้วัดในแผนการสอนของทุกบท ซึ่งจะช่วยให้ครูได้เห็นความเชื่อมโยงของบทเรียนกับความคาดหมายของหลักสูตร answer-ico
Q3 question-ico ไม่ชอบเขียนข้อสอบ และเขียนไม่เป็น ช่วยบอกหน่อยว่าควรทำอย่างไร
A3
หลักของการสอบที่ดีและยุติธรรมกับเด็กคือ You test what you teach (และ the way you teach ด้วย) นั่นคือสอนอะไรและอย่างไรก็ควรสอบอย่างนั้น ทั้งในด้านเนื้อหา ทักษะ และวิธีการ ฉะนั้นถ้าครูสอนกิจกรรมในสื่อชุดนี้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือครู (Teacher’s Book) ครูอาจใช้ตัวอย่างข้อสอบ (ภาคเรียนที่ 1) ในตอนที่ 5 ภาคผนวก ข. เป็นแนวทางในการเขียนข้อสอบของครูเองได้ หรือจะใช้เป็นข้อสอบเลยก็ได้ (ถ้าเด็กไม่มาแอบเห็นเสียก่อน) ขอเพียงว่าครูต้องตรวจสอบเนื้อหาก่อนว่าครอบคลุมตรงตามที่ครูได้สอนเด็กไปหรือเปล่า จึงจะยุติธรรมกับเด็ก answer-ico
Q2 question-ico การวัดผลสมัยใหม่ยุ่งยากจัง Rubric scoring (เกณฑ์การให้คะแนน) ก็เขียนยาก ทำอย่างไรดี ให้ชีวิตครูง่ายกว่านี้
A2
เปิดดูบทที่ 4 การวัดและประเมินผล ในคู่มือครู (Teacher’s Book) มีตัวอย่างแบบประเมิน แบบสังเกต พร้อมเกณฑ์การให้คะแนนในทุกเรื่องที่หลักสูตรใหม่ 2551 กำหนด แล้วชีวิตครูจะง่ายขึ้น answer-ico
Q1 question-ico ไม่ได้จบเอกอังกฤษ จึงไม่มีความมั่นใจในการสอน อยากรู้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเก่ง เมื่อไหร่จะมีการอบรมอีก
A1
ดูช่องปฏิทินกิจกรรมของเว็บไซต์นี้ ที่แจ้งข่าวการอบรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมรายละเอียดการสมัครให้ทราบ และคอยดูรายการในช่องวีดิทัศน์ของเว็บไซต์นี้เช่นกัน ที่จะมีวีดิโอคลิปตัวอย่างการสอนบทเรียนต่างๆในสื่อชุด Projects: Play & Learn ที่ถ่ายทำจากห้องเรียนจริงในโรงเรียนทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่โรงเรียนและนักเรียนมีความพร้อมแตกต่างกัน ให้ท่านได้ชมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย สามารถเลือกนำไปใช้ให้เหมาะกับนักเรียนและโรงเรียนของท่านได้ และเพิ่มพูนความรู้เทคนิคการสอนด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอโอกาสมาอบรม  answer-ico